หน้าแรก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินโครงการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว (IFSP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และแผนบริการโดยครอบครัวและชุมชน (FCSP) 
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 
     
เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวม ให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 
     
ประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
     
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ 
     
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     
การศึกษาดูงานด้านสื่อในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลโมลี 
     
กิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการประกวดสื่อ  นวัตกรรม  ทางการศึกษา โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เข ...
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 23 มีนาคม 2560
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.166.107.51
คุณเข้าชมลำดับที่ 442,132

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
761 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0-4323-9055  Fax : 0-4323-9073
Email : kksped9@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.