ดร.นพดล ธุลีจันทร์
ผู้อำนวยการ


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 นำโดย ดร.นพดล ธุลีจันทร์ ประธานเครือข่ายฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำผลการประเมิน ผลการวิจัยและสารสนเทศไปวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยมีนายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมพระเทพโมลี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐสุราบายา (State University of Surabaya) ประเทศอินโดนีเซียน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 
     
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการครูมืออาชีพ 
     
คณะนักศึกษาทุน ในมูลนิธิการศึกษา ไทย-อเมริกัน (ฟลูไบรท์) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนพิการ 
     
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2559 
     
ประกาศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices) ระดับเครือข่ายฯ 
     
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
      การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
ธันวาคม 2559
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 5 ธันวาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของหน่วยงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.197.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 412,699

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น
761 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : 0-4323-9055  Fax : 0-4323-9073
Email : kksped9@obec.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.